Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2013

9519 c593
Reposted bystillflexinindecisivezajebsweaterWeatherrskaryfikaacjaduszyheartedmakemediesavannagosiuuaam16wildindianskaryfikaacjaduszydeszczglupiasukaneedszapominaniepassionativekitchywrazliwajstrblchybaniktabhorrencetisiphonegethighwithmewhodareSHQcappaqueskaryfikaacjaduszyabsurdalna
mam pełen słoik słonych wspomnień o Tobie
o Tobie
— Fisz na smutki i smuteczki
Reposted fromosiaka osiaka
Wieczór z Harrym Potterem, jabłkowym kisielem i herbatą  z cytryną. ♥ Nic więcej mi nie trzeba. Spokój od ludzi.
— Tak.
Tak nagle zapachniało mi Tobą.
Reposted byidontcareiloveitAgnesagnes
Niby miasto, a świnie luzem chodzą
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
7209 c01c

uzależnionym można być od kawy, papierosów, heroiny. nie od człowieka. człowieka można potrzebować. można za nim tęsknić, można go nawet kochać. ale nie może być twoim nałogiem. nie może niszczyć cię od środka z każdą dawką, powoli zabijając. a śmierć z jego braku nie jest prawdziwą śmiercią. tylko taką się zdaje.

— ...
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar

July 18 2013

3787 1b29
Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala
3469 8ca0
Tak! to Ja! ta sama! jedyna w swoim rodzaju..
2750 a241
Reposted bysoseriousonkinufaPandaAttack
O szczęście trzeba walczyć.
Reposted fromtulipanowa tulipanowa

July 17 2013

Czasem człowiek ma ochotę walić w co popadnie, ale to nie pomaga. Zupełnie nic. Dalej się cierpi.
Reposted fromkashi kashi
W des­pe­rac­kim poszu­kiwa­niu blis­kości i czułości bar­dzo łat­wo wpaść w nieod­po­wied­nie ramiona.
Reposted fromlabellavita labellavita
3574 ce29
Reposted frombananowyczipsxD bananowyczipsxD
9560 9ca7
Reposted fromsmutnomi smutnomi
Reposted fromknwk knwk

July 16 2013

1802 f962
Reposted fromsoweputyourhandsup soweputyourhandsup

July 15 2013

Jakieś obce znów głosy podpowiadają mi bzdury
Tak trudno mi trudno mi trudno mi trudno mi być
— happysad
Reposted fromclaudelle claudelle
3441 3d3d
Reposted fromaggape aggape
Historia lubi się powtarzać. I to zazwyczaj ta, która najbardziej bolała. 
Reposted fromvolley16 volley16
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl