Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2013

Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
2390 ebca
Reposted frompieprzycto pieprzycto

July 14 2013

W krainie nigdzie-nigdzie zaplątany sam w sobie,
Trochę egoistycznie siedzę i nic nie robię,
Ciało jest obecne, grzeczne i na kanapie,
Duch wolny się wyrywa i hula razem z wiatrem!
— Luxtorpeda, "Autystyczny"
Reposted fromreksi0 reksi0
7044 ade4
exactly
Reposted frommaddreamer maddreamer
przepraszam..
— nie radzę sobie!
Reposted fromwiecejnic wiecejnic
Chciałabym Ci coś takiego zrobić, 
żebyś nie mógł beze mnie żyć, 
żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
Reposted fromlovemyself lovemyself
8258 89a1
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
Z kim nie można milczeć, z tym też nie powinno się rozmawiać.
— Milczę i rozmawiam z moją cudowną przyjaciółką. Skarb.
nie potrzebuję nic, prócz Twych oczu na mnie.
Reposted frombelievee believee
Nie będziesz hodować depresji w domu, hoduj ją na deszczu, szybciej urośnie.
— Ola <3
Reposted fromszicko szicko
8677 e522
Reposted fromM4J4 M4J4
5630 381e
Reposted fromM4J4 M4J4
7227 812c
Reposted fromM4J4 M4J4
7473 162d 500
Reposted fromM4J4 M4J4
pieprz się! pieprz się do kwadratu! tylko i wyłącznie przez Ciebie nie mogę się zakochać w nikim innym, chociaż nie ma Cie w moim życiu już półtora roku..
— och pieprz się!
Reposted fromstarryeyed starryeyed
Zasługuję na więcej dobrego.
Reposted fromiamstrong iamstrong

July 13 2013

Najgorsze są chwile, kiedy wolisz umrzeć, niż żyć. Właśnie. Wtedy żyjesz tylko dlatego, że musisz a nie dlatego, że chcesz.
Reposted fromwiecejnic wiecejnic
5022 7bc9 500
Reposted fromedenpath edenpath
4740 6cf9
4725 216e
Reposted byPandaAttack PandaAttack
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl